Infartsparkering

Här kan du ansöka om infartsparkering i Danderyds kommun.

Om du i stället ska ha boendeparkering ansöker du om det här. Tillstånd för boendeparkering gäller även för infartsparkering.

Kom ihåg att infartsparkeringarna är avgiftsbelagda.

Du kan läsa mer om kriterier för infartsparkering på www.danderyd.se/infartsparkering.

Frågor eller synpunkter tar vi gärna emot via denna länk www.danderyd.se/kontaktakommunen.